Author: Иоан Иванов

10 Е клас

10 Е клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 10 е Александра Станиславова Маркова a_markova2023@egblg.com 2 10 е Александра Христова Георгиева a_georgieva2023@egblg.com 3 10 е Антония Юлиянова Мазурска a_mazurska2023@egblg.com 4 10 е Аспарух Кирилов Костадинов a_kostadinov2023@egblg.com 5 10 е Бояна Димитрова Янкова b_yankova2023@egblg.com 6 10 е Валери Иванов Димитров v_dimitrov2023@egblg.com 7 10 е Венцислав Руменов Мусов v_musov2023@egblg.com [...]
9 А клас

9 А клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 9 а Александра Александрова Грънчарова a_grancharova2024@egblg.com 2 9 а Александра Димитрова Янева al_yaneva2024@egblg.com 3 9 а Борислава Симеонова Костова b_kostova2024@egblg.com 4 9 а Василена Димитрова Байкушева v_baykusheva2024@egblg.com 5 9 а Василена Емилиянова Емилова v_emilova2024@egblg.com 6 9 а Деница Евгениева Стоянова d_stoyanova2024@egblg.com 7 9 а Димитър Андреев Каралтиев d_karaltiev2024@egblg.com [...]
9 Б клас

9 Б клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 9 б Адриан Боянов Болгар a_bоlgar2024@egblg.com 2 9 б Александра Димитрова Ботушанова a_botushanova2024@egblg.com 3 9 б Анка Богданова Петрова a_petrova2024@egblg.com 4 9 б Белослава Николай Николова b_nikolova2024@egblg.com 5 9 б Блажка Емилова Илиева bl_ilieva2024@egblg.com 6 9 б Веселина Иванова Сариева v_sarieva2024@egblg.com 7 9 б Виктория Румонова Калибацева v_kalibatseva2024@egblg.com [...]
9 В клас

9 В клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 9 в Адриана Йорданова Попова a_popova2024@egblg.com 2 9 в Александра Петрова Петрова al_petrova2024@egblg.com 3 9 в Алесандро Атанасов Николов a_nikolov2024@egblg.com 4 9 в Анна Кръстева Кръстева a_krasteva2024@egblg.com 5 9 в Антонио Кирилов Янакиев a_yanakiev2024@egblg.com 6 9 в Валентина Христова Глинджурска v_glindzhurska2024@egblg.com 7 9 в Виктория Драганова Христова v_hristova2024@egblg.com [...]
9 Г клас

9 Г клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 9 г Алекса Константинова Траянова a_trayanova2024@egblg.com 2 9 г Асен Методиев Цонев a_tsonev2024@egblg.com 3 9 г Белослава Росен Илиева b_ilieva2024@egblg.com 4 9 г Биляна Руменова Петкова b_petkova2024@egblg.com 5 9 г Борислава Стефанова Караджова b_karadzhova2024@egblg.com 6 9 г Васил Стефанов Атанасов v_atanasov2024@egblg.com 7 9 г Венцислав Венци Венциславов v_ventsislavov2024@egblg.com [...]
9 Д клас

9 Д клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 9 д Александра Методиева Костадинова a_kostadinova2024@egblg.com 2 9 д Александрина Кирилова Алтънова a_altanova2024@egblg.com 3 9 д Анелия Стоилова Коричкова a_korichkova2024@egblg.com 4 9 д Антъни Бранимиров Петров a_petrov2024@egblg.com 5 9 д Василена Георгиева Георгиева v_georgieva2024@egblg.com 6 9 д Виктория Велкова Везенкова v_vezenkova2024@egblg.com 7 9 д Виктория Димитрова Янчева v_yancheva2024@egblg.com [...]
9 Е клас

9 Е клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 9 е Амелия Николаева Никова a_nikova2024@egblg.com 2 9 е Анабел Иоан Иванова a.ivanova@egblg.com 3 9 е Андреа Георгиева Янева a_yaneva2024@egblg.com 4 9 е Васко Недков Воденичаров v_vodenicharov2024@egblg.com 5 9 е Виктория Красимирова Митова v_mitova2024@egblg.com 6 9 е Габриела Лъчезарова Лазарова g_lazarova2024@egblg.com 7 9 е Георгина Валентинова Найденова g_naydenova2024@egblg.com [...]

Успех на ХХХIX национална олимпиада по български език и литература

На проведената на 28.06.2020 г. ХХХIX национална олимпиада по български език и литература ученичката от ХI „е“ клас Нели Иванова Димитрова с преподавател г-жа Елена Гьошкова се класира на първо място в страната. С това тя отново доказа високото качество на обучението в  Езикова гимназия „Акад. Л. Стоянов“ . Гордеем се с нея и ѝ […]

8 Е клас

8 Е клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 8 е Александра Александрова Ковачева a_kovacheva2025@egblg.com 2 8 е Александър Бойков Златков a_zlatkov2025@egblg.com 3 8 е Анастасия Бойкова Златкова a_zlatkova2025@egblg.com 4 8 е Андрей Михилов Петров a_petrov2025@egblg.com 5 8 е Антония Руменова Цацова a_tsatsova2025@egblg.com 6 8 е Арина Тодорова Танева a_taneva2025@egblg.com 7 8 е Божидара Георгиева Шутова b_shutova2025@egblg.com [...]