Author: Иоан Иванов

По повод 108 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония

По повод 108 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония, ученици от 10 “г“ клас на ЕГ“ Акад. Людмил Стоянов“ проведоха „Урок по родолюбие“ с д-р Биляна Карадакова, уредник в Регионален исторически музей – Благоевград. Д-р Карадакова, подробно запозна учениците с подготовката и началото на  действията на Седма Рилска дивизия, ролята на ген. […]

30 Септември – Международен ден на превода

На 30 септември учениците от 11 „а“ и 11 „б“ клас в Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ с преподвател г-жа Топузова, изучаващи в часовете за профилирана подготовка по английски език модул „Практика на превода“, отбелязаха Международния ден на преводача. За да почетат патрона на преводачите – св. Йероним Блажени, възпитаниците на г-жа Топузова демонстрираха изкуството […]

12 А клас

12 А клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12 а Бояна Бисерова Чопева b_chopeva2021@egblg.com 2 12 а Виктория Красимирова Календерска v_kalenderska2021@egblg.com 3 12 а Владимир Владимиров Попдимитров v_popdimitrov2021@egblg.com 4 12 а Габриела Владимирова Христова g_hristova2021@egblg.com 5 12 а Даяна Йорданова Узунова d_uzunova2021@egblg.com 6 12 а Емили Светозарова Васева e_vaseva2021@egblg.com 7 12 а Зоя Венциславова Гръкова z_grakova2021@egblg.com [...]
12 Б клас

12 Б клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12 б Ангел Младенов Георгиев a_georgiev2021@egblg.com 2 12 б Антонио Антониев Янкулски a_yankulski2021@egblg.com 3 12 б Борислава Георгиева Юнакова b_yunakova2021@egblg.com 4 12 б Валентина Елвис Николова v_nikolova2021@egblg.com 5 12 б Велислава Георгиева Латинова v_latinova2021@egblg.com 6 12 б Весела Димитрова Нешева v_nesheva2021@egblg.com 7 12 б Весела Руменова Антонова v_antonova2021@egblg.com [...]
12 В клас

12 В клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12 в Антонина Димитрова Милушева a_milusheva2021@egblg.com 2 12 в Антония Антониева Узунова a_uzunova2021@egblg.com 3 12 в Асен Димитров Караджов a_karadzhov2021@egblg.com 4 12 в Борислава Бориславова Ивановска b_ivanovska2021@egblg.com 5 12 в Виктория Валентинова Василева v_vasileva2021@egblg.com 6 12 в Георги Величков Кертов g_kertov2021@egblg.com 7 12 в Георги Стефанов Костов g_kostov2021@egblg.com [...]
12 Д клас

12 Д клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12 д Александра Стоименова Манова a_manova2021@egblg.com 2 12 д Ангелики Елефтериос Сидиропулу a_sidiropulu2021@egblg.com 3 12 д Анна Любомирова Кадурина a_kadurina2021@egblg.com 4 12 д Борислав Илиянов Георгиев b_georgiev2021@egblg.com 5 12 д Виктория Василева Първанова v_parvanova2021@egblg.com 6 12 д Гергана Василева Георгиева g_georgieva2021@egblg.com 7 12 д Димитър Владимиров Тагарев d_tagarev2021@egblg.com [...]
12 Г клас

12 Г клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12 г Александра Стойчева Георгиева a_georgieva2021@egblg.com 2 12 г Божидара Ивайлова Стоева b_stoeva2021@egblg.com 3 12 г Борислава Бориславова Николова b_nikolova2021@egblg.com 4 12 г Виктория Андонова Станкова v_stankova2021@egblg.com 5 12 г Виктория Атанасова Божинова v_bozhinova2021@egblg.com 6 12 г Георги Ангелов Гердов g_gerdov2021@egblg.com 7 12 г Демир Викторов Хаджикотев d_hadzhikotev2021@egblg.com [...]
12 Е клас

12 Е клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12 е Ангел Боянов Боянов a_boyanov2021@egblg.com 2 12 е Анна Андреева Михайлова a_mihaylova2021@egblg.com 3 12 е Атанаска Георгиева Чакърова a_chakarova2021@egblg.com 4 12 е Благовеста Димитрова Сахатчиева b_sahatchieva2021@egblg.com 5 12 е Богдана Георгиева Георгиева b_georgieva2021@egblg.com 6 12 е Божидар Бойков Илков b_ilkov2021@egblg.com 7 12 е Ванеса Маринова Маркова v_markova2021@egblg.com [...]