За поредна година Европейската комисия провежда инициативата „Дни Еразъм“ (ErasmusDays) #ErasmusDays, която цели да отбележи огромното положително въздействие на Програма „Еразъм +“, едновременно във всички държави по света, които са легитимни за участие в Програмата.

Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“, Благоевград, се включи в инициативата, като организира информационен ден на 14 октомври 2022 г. С презентации, постери и табла, учениците от гимназията представиха проектните резултати и споделиха впечатленията си от участието им в образователната мобилност.

Гимназията участва в два междуучилищни проекта, финансирани от европейската програмата „Еразъм +“ – „Образование и иновации за устойчиво бъдеще“ и ” Природата и роботите: В търсене на равновесие между екосистемите на човека и животните.”