Attestation bilingue francophone

egemblema

Attestation bilingue francophone

Тази година ЕГ„Акад. Л. Стоянов” е едно от десетте пилотни училища, в които се провежда изпит за получаване на диплом за билингвално обучение.

Учениците, които се представиха отлично и защитиха с достойнство името на езикова гимназия на изпита:

Атанаска Георгиева Шумантова 11 кл. на тема HISTOIREANGLAISEDUXVIIeSIECLE

Мария Илкова Бардарска11 кл. на темаLES ALIMENTS ET LA SANTE

Мелина Стефанова Атанасова11 кл. на темаLE FEMINISME

Милена Лилкова Айвазова11 кл. на тема L’UNITÉ ITALIENNE

Северина Крумова Станкева11 кл. на темаINDIVIDU ET SOCIÉTÉ

Йоанна Емилова Митева11 кл. на темаLES DEFORMATIONS DE LA COLONNE VERTEBRALE

Цветана Любомирова Хайдушка 12 кл. на темаL’EUTHANASIE COMME UN ACTE HUMAIN