183

От 2017 г. към Езикова гимназия „Акад. Л. Стоянов“ е открит и функционира certiport сертификационен център. През учебната 2017/2018 година по проект „Твоят час“ под ръководството на учителя по информационни технологии Иоан Иванов бе сформирана група „Мicrosoft office specialist“. След проведеното обучение и след успешно положен изпит всичките 11 ученици от групата бяха сертифицирани и получиха сертификати за Microsoft office specialist.

Директорът на гимназията г-жа Тинка Попова тържествено връчи сертификатите на учениците:

1. Владимир Котовски от 11 А клас;
2. Анастасия Смилкова от 11 А клас;
3. Димитър Белемезов от 11 А клас;
4. Стефан Войнов от 11 А клас;
5. Симеон Стоилков от 11 А клас;
6. Вероника Велева от 11 Б клас;
7. Стефани Божилова от 11 Б клас;
8. Вероника Комарова от 11 Б клас;
9. Кирил Треновски от 12 В клас;
10. Ния Кючукова от 12 Д клас;
11. Рени Петрова от 12 Д клас.

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194