Mеждународно състезание по четене на английски език под наслов “I can read in English”

На 21.04.2023 година в Езикова гимназия „Акад. Л. Стоянов“ се проведе международно състезание по четене на английски език под наслов “I can read in English”, организирано от асоциация OPTIMA и сдружение EQUALS. В него участваха 52 ученици, разпределени според европейската езикова рамка в три нива. Всички участници получиха сертификати за участие. Победителите в състезанието са Мария Костова от 9. б клас на ниво B1, Николай Илчев от 10. б клас на ниво B2 и Адриан Болгар от 11. б клас на ниво C1. Честито на най-добре представилите се!