Mега политическа карта на Европа

73

73Създаването на мега политическа карта на Европа е екипна работа
на 9а и 9б клас с ръководители –  Росица Котовска и Надя Вангелова.
Картата е с размери  2,2 * 3 метра и е сглобена от 112 части.
Учениците, които сега изучават европейския континент по
География и икономика успяха да визуализират своите нови знания
за страните и водните басейни в Европа.
Основата на картата е част от безценните за учителите по цял свят
ресурси в сайта на
National Geographic.
Усвояването на учебното съдържание чрез „правене“
и участие в интердисциплинарни проекти е по-ефективно и трайно
за учениците. 
Целта на нашето училище е да разширим прилагането на
подобни методи.
Картата беше създадена благодарение на проект  

“Води” по програма “ЕРАЗЪМ+” – договор номер – 2017-1-ВЕ01-КА219-024736-9

            с ръководител Даниела Йовкова.
74
81
75
76
77
78
79 80