Course Category: инж. Иоан Иванов

Текстообработка 9 клас

Текстообработка 9 клас

Задачи свързани с оптимизиране на работата с текстови документи: • Настройка на работния екран на текстообработващата система. Добавяне на новиленти и отделни бутони. Промяна на мерните единици. • Работа с шаблони за текстови документи. Използване на готов шаблон на текстов документ. Създаване на собствен шаблон на фирмена бланка и шаблони на други текстови документи. • […]