Eкскурзия с образователна цел до Рожен- ския манастир, Мелник и Рупите

За да запазим България жива, трябва по-често да си припомняме уроци- те по родолюбие, завещани ни от нашите прадеди. Трябва да се гордеем с традициите, с богатата духовност на своята древна култура, трябва да  пазим самобитността си.

Водени от тази мисъл, на 16.11.2019 г. ученици от XI и XII клас на ЕГ „Акад. Л. Стоянов”, проведоха екскурзия с образователна цел до Рожен- ския манастир, Мелник и Рупите.

Първата спирка бе Роженският манастир. Предварително подготвени ученици запознаха групата с интересни моменти от историята на обителта, основана от деспот Алексий Слав и превърнала се в крепост на българщи- ната в Пиринско. Разбраха и видяха на място шедьоврите на манастира, научиха, че най-голямата си слава манастирът дължи на чудотворната икона на Света Богородица Портаритиса /Вратарница/.

От манастира групата се отправи към гроба на Яне Сандански, където научи за по-малко известни моменти от живота и дейността на българския революционер.

На входа на град Мелник, пред величествения паметник на Яне Сан-дански, учениците изслушаха с интерес легендата за Мелнишкия камък, както  и стихотворението  „Градчето Мелник”.

Следващата цел бе Кордопуловата къща, пред която подготвени учени- ци запознаха присъстващите с богатата мелнишка фамилия Кордопулови, построили  през 1754 г. една от най-големите запазени възрожденски къщи  у нас. Бяха впечатлени и от това, което видяха вътре – тунелите в приземния етаж, дълги около 200 м, където се е приготвяло прочутото мел- нишко вино, голямата гостна стая, богато украсеният таван, в средата на който е изобразено слънце, а покрай него са изрисувани 12  геометрични фигури, представляващи месеците на годината. Не по-малко впечатлени  останаха учениците и от мелнишките пирамиди, това творение на природата, което можаха да видят на място.

Минавайки и през Рупите, място, наречено от Баба Ванга „акумула- тор”, доволни и изпълнени с богати впечатления, учениците се прибраха в Благоевград.