Category: E-mail адреси на учениците

12 А клас – Випуск 2021

12 А клас – Випуск 2021

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12 а Бояна Бисерова Чопева b_chopeva2021@egblg.com 2 12 а Виктория Красимирова Календерска v_kalenderska2021@egblg.com 3 12 а Владимир Владимиров Попдимитров v_popdimitrov2021@egblg.com 4 12 а Габриела Владимирова Христова g_hristova2021@egblg.com 5 12 а Даяна Йорданова Узунова d_uzunova2021@egblg.com 6 12 а Емили Светозарова Васева e_vaseva2021@egblg.com 7 12 а Зоя Венциславова Гръкова z_grakova2021@egblg.com [...]
12 Б клас – Випуск 2021

12 Б клас – Випуск 2021

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12 б Ангел Младенов Георгиев a_georgiev2021@egblg.com 2 12 б Антонио Антониев Янкулски a_yankulski2021@egblg.com 3 12 б Борислава Георгиева Юнакова b_yunakova2021@egblg.com 4 12 б Валентина Елвис Николова v_nikolova2021@egblg.com 5 12 б Велислава Георгиева Латинова v_latinova2021@egblg.com 6 12 б Весела Димитрова Нешева v_nesheva2021@egblg.com 7 12 б Весела Руменова Антонова v_antonova2021@egblg.com [...]
12 В клас – Випуск 2021

12 В клас – Випуск 2021

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12 в Антонина Димитрова Милушева a_milusheva2021@egblg.com 2 12 в Антония Антониева Узунова a_uzunova2021@egblg.com 3 12 в Асен Димитров Караджов a_karadzhov2021@egblg.com 4 12 в Борислава Бориславова Ивановска b_ivanovska2021@egblg.com 5 12 в Виктория Валентинова Василева v_vasileva2021@egblg.com 6 12 в Георги Величков Кертов g_kertov2021@egblg.com 7 12 в Георги Стефанов Костов g_kostov2021@egblg.com [...]
12 Д клас – Випуск 2021

12 Д клас – Випуск 2021

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12 д Александра Стоименова Манова a_manova2021@egblg.com 2 12 д Ангелики Елефтериос Сидиропулу a_sidiropulu2021@egblg.com 3 12 д Анна Любомирова Кадурина a_kadurina2021@egblg.com 4 12 д Борислав Илиянов Георгиев b_georgiev2021@egblg.com 5 12 д Виктория Василева Първанова v_parvanova2021@egblg.com 6 12 д Гергана Василева Георгиева g_georgieva2021@egblg.com 7 12 д Димитър Владимиров Тагарев d_tagarev2021@egblg.com [...]
12 Г клас – Випуск 2021

12 Г клас – Випуск 2021

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12 г Александра Стойчева Георгиева a_georgieva2021@egblg.com 2 12 г Божидара Ивайлова Стоева b_stoeva2021@egblg.com 3 12 г Борислава Бориславова Николова b_nikolova2021@egblg.com 4 12 г Виктория Андонова Станкова v_stankova2021@egblg.com 5 12 г Виктория Атанасова Божинова v_bozhinova2021@egblg.com 6 12 г Георги Ангелов Гердов g_gerdov2021@egblg.com 7 12 г Демир Викторов Хаджикотев d_hadzhikotev2021@egblg.com [...]
12 Е клас – Випуск 2021

12 Е клас – Випуск 2021

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12 е Ангел Боянов Боянов a_boyanov2021@egblg.com 2 12 е Анна Андреева Михайлова a_mihaylova2021@egblg.com 3 12 е Атанаска Георгиева Чакърова a_chakarova2021@egblg.com 4 12 е Благовеста Димитрова Сахатчиева b_sahatchieva2021@egblg.com 5 12 е Богдана Георгиева Георгиева b_georgieva2021@egblg.com 6 12 е Божидар Бойков Илков b_ilkov2021@egblg.com 7 12 е Ванеса Маринова Маркова v_markova2021@egblg.com [...]
12 А клас

12 А клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12 а Анна-Мария Бойкова Начева a_nacheva2022@egblg.com 2 12 а Благо Иванов Прангов b_prangov2022@egblg.com 3 12 а Благовеста Александрова Илкова b_ilkova2022@egblg.com 4 12 а Благовеста Владимирова Благоева b_blagoeva2022@egblg.com 5 12 а Вили-Ан Атанасова Донева v_doneva2022@egblg.com 6 12 а Георги Иванов Зографски g_zografski2022@egblg.com 7 12 а Елица Георгиева Миленкова e_milenkova2022@egblg.com [...]
12 Б клас

12 Б клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 11 б Алекс Василев Лазаров a_lazarov2022@egblg.com 2 11 б Александра Георгиева Терзийска a_terziyska2022@egblg.com 3 11 б Александър Василев Пискулийски a_piskuliyski2022@egblg.com 4 11 б Борислав Димитров Мацин b_macin2022@egblg.com 5 11 б Вили Димитрова Петкова v_petkova2022@egblg.com 6 11 б Диана Владимирова Николова d_nikolova2022@egblg.com 7 11 б Диана Стефанова Христова d_hristova2022@egblg.com [...]
12 В клас

12 В клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 11 в Александра Александрова Александрова a_aleksandrova2022@egblg.com 2 11 в Анджелина Тодорова Христова a_hristova2022@egblg.com 3 11 в Анджелина Янкова Христова an_hristova2022@egblg.com 4 11 в Андриана Василева Митринска a_mitrinska2022@egblg.com 5 11 в Антон Стоилов Станоев a_stanoev2022@egblg.com 6 11 в Борис Атанасов Дудов b_dudov2022@egblg.com 7 11 в Бояна Антонова Иванова b_ivanova2022@egblg.com [...]
12 Г клас

12 Г клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 11 г Ангел Николаев Младенов a_mladenov2022@egblg.com 2 11 г Анджела Георгиева Мешкова a_meshkova2022@egblg.com 3 11 г Анна Стойчева Траянова a_trayanova2022@egblg.com 4 11 г Беатрис Любомир Стоянова b_stoyanova2022@egblg.com 5 11 г Боян Иванов Митев b_mitev2022@egblg.com 6 11 г Владимира Костадинова Кадева v_kadeva2022@egblg.com 7 11 г Гергана Любомирова Въчкова g_vachkova2022@egblg.com [...]