5

Ученици и учители от Езикова гимназия “Акад. Л. Стоянов” и детска градина “Детски свят” – Благоевград приключиха проект, свързан с възпитанието на младото поколение в уважение към природата и нейното опазване

След одобряване на проекта „Зелена приказка без край“ начертахме план /със срокове за изпълнение на отделните дейности/, който следвахме стриктно: […]