Участие на ЕГ в Национална програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда, 8 – 11 клас „От връстници за връстници“

В периода март-април, ученици от 9. клас на нашата гимназия заедно с класните ръководители се включиха в „Националната програма за […]