egemblema

Национално външно оценяване 2020 г.

Във връзка с обявеното с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и преустановяване на учебния процес до 13.04.2020 г., изпълнението на дейностите за организацията и провеждането на изпитите от  Националното външно оценяване/ НВО/ с учениците от X клас през учебната 2019/2020 година, следва да бъде съобразено със следните указания: […]

egemblema

Дистанционно обучение в Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“

В Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“, се провежда синхронно дистанционно обучение по следния график: От понеделник до четвъртък 1 час – 09:00 – 09:30 часа 2 час – 09:45 – 10:15 часа 3 час – 10:30 – 11:00 часа 4 час – 11:15 – 11:45 часа 5 час – 12:00 – 12:30 часа Обедна почивка […]

Резултати на учениците, участвали в областен кръг на олимпиадата по английски език 2020 г.

Забележка: В първия работен след прекратяване на епидемиологичната обстановка на сайта на ЕГ “Акад. Л. Стоянов”, ще бъдат обявени дните, в които учениците ще могат да се запознаят с писмените си работи.

Резултати на учениците, участвали в областен кръг на олимпиадата по немски език 2020 г.

Забележка: В първия работен след прекратяване на епидемиологичната обстановка на сайта на ЕГ “Акад. Л. Стоянов”, ще бъдат обявени дните, в които учениците ще могат да се запознаят с писмените си работи.

ОГРОМЕН УСПЕХ НА ИЗПИТА ЗА НЕМСКИЯ ЕЗИКОВ СЕРТИФИКАТ DSD II

На 27 февруари в ЕГ „Акад. Л. Стоянов“ получихме резултатите от проверявания в Германия изпит за езиковия сертификат за „Немска езикова диплома II“ (DSD II). Немската езикова диплома II (DSD II) на Конференцията на министрите на образованието и културата на Германия е официално признат сертификат за  владеене на немски език на най-високите нива B2 и […]