ПРОТОКОЛ за класирани ученици за участие в областен кръг на Националното състезание по речеви и комуникативни умения на английски език, 22.10.2022 г.

Всички класирани ученици трябва да бъдат в сградата на ЕГ “Акад. Л. Стоянов”, Благоевград, в 09:30 часа на 22.10.2022 г. […]

#ERASMUSDAYS

За поредна година Европейската комисия провежда инициативата „Дни Еразъм“ (ErasmusDays) #ErasmusDays, която цели да отбележи огромното положително въздействие на Програма […]