Благодарение на невероятно високия, дори академичен, стандарт на преподаване успях да се изградя като човек, професионалист и най-вече като гражданска личност. Винаги съм казвал – сред приятели и колеги – че голяма част от това, което съм, дължа на ЕГ. Получих невероятна подготовка по английски и български език , по математика и география, по история и философия. Уменията да анализирам данни, да синтезирам информация и да комуникирам, бяха натрупани именно през тези пет години – умения, които са били сред основните ми професионални инструменти независимо от работата ми – журналист или икономист, в България или САЩ.

ЕГ за мен е повече от училище – то е мястото, където създадох най-добрите, трайни и стойностни приятелства, които ме връщат в България години наред.

За опита, който ми даде, и за хората, с които ме срещна, ще бъда вечно признателен.