Десислава Маркова

Какво ми даде моето училище? Преди всичко начин на мислене – независим, открит за идеи; усещането, че всичко може да се постигне. То е свързано с най-лудите години и с невероятни емоции. Формира у мен самочувствието, че съм в различна среда. Осигури ми висок старт – благодарение на немския език  – започнах страхотна работа и вече повече от 22 години съм в една от най-динамично развиващите се индустрии (ИТ). Срещна ме с приятели и ми създаде контакти, които са ми особено скъпи и ценни. Изпълни ме с чувството за принадлежност към определен кръг.