Николай Янчовичин

Езикова гимназия беше за мен най-прогресивното място в Благоевград, където учителите не общуваха по ученик, а обсъждаха с нас както културните традиции на Европа, така и световната поп и рок музика. Това беше от изключителна важност за мен и за моите съученици в този период – важно беше да имаме не просто преподаватели, а истински духовни учители.