Александър Петков

Езикова гимназия “Акад. Людмил Стоянов” е най-добрата основа, която всеки гимназист може да получи. Разширеното изучаване на два чужди езика дава на учениците самочувствие и увереност по пътя им напред в живота. Гордея се, че съм възпитаник на тази гимназия!