Краткият отговор на въпроса: “Какво ми даде ЕГ “Акад. Людмил Стоянов”?”, е следният: Стремеж, Вяра и Отговорност.

Никога по-късно не съм имал лукса да отделя толкова време и енергия на себе си, както в гимназията. Никога по-късно приятелите не са били толкова верни, а посоките пред мен – толкова ярки.

За всичко това ще бъда вечно признателен.