Номер

Клас

Име

Презиме

Фамилия

e-mail

1

9 б

Адриан

Боянов

Болгар

a_bоlgar2024@egblg.com

2

9 б

Александра

Димитрова

Ботушанова

a_botushanova2024@egblg.com

3

9 б

Анка

Богданова

Петрова

a_petrova2024@egblg.com

4

9 б

Белослава

Николай

Николова

b_nikolova2024@egblg.com

5

9 б

Блажка

Емилова

Илиева

bl_ilieva2024@egblg.com

6

9 б

Веселина

Иванова

Сариева

v_sarieva2024@egblg.com

7

9 б

Виктория

Румонова

Калибацева

v_kalibatseva2024@egblg.com

8

9 б

Габриела

Петрова

Комсийска

g_komsiyska2024@egblg.com

9

9 б

Гергана

Веселинова

Димитрова

g_dimitrova2024@egblg.com

10

9 б

Даниел

Бисеров

Христов

d_hristov2024@egblg.com

11

9 б

Дарина

Цанкова

Тодорова

d_todorova2024@egblg.com

12

9 б

Евгения

Йорданова

Джебова

e_dzhebova2024@egblg.com

13

9 б

Елена

Иванова

Събахлъкова

e_sabahlakova2024@egblg.com

14

9 б

Ирен

Атанасова

Георгиева

i_georgieva2024@egblg.com

15

9 б

Йоана

Костадинова

Цанова

y_tsanova2024@egblg.com

16

9 б

Йоана

Николаева

Варина

y_varina2024@egblg.com

17

9 б

Катрин

Георгиева

Борисова

k_borisova2024@egblg.com

18

9 б

Константин

Магделенов

Спасов

k_spasov2024@egblg.com

19

9 б

Мартин

Андреев

Андреев

m_andreev2024@egblg.com

20

9 б

Михаил

Стоилов

Стоилов

m_stoilov2024@egblg.com

21

9 б

Неси

Ивайлова

Митева

n_miteva2024@egblg.com

22

9 б

Николета

Иванова

Стоименова

n_stoimenova2024@egblg.com

23

9 б

Петя

Андонова

Неделчева

p_nedelcheva2024@egblg.com

24

9 б

Самир

Муса

Бузгьов

s_buzgyov2024@egblg.com

25

9 б

Светослав

Найденов

Риждов

sv_rizhdov2024@egblg.com

26

9 б

Сефтяна

Шефкет

Туталъ

s_tutala2024@egblg.com

27

9 б

Станислав

Найденов

Риждов

st_rizhdov2024@egblg.com

28

9 б

Яна

Борисова

Сливкова

y_slivkova2024@egblg.com

29

9 б

Иван

Миленов

Балев

i_balev2024@egblg.com