Номер

Клас

Име

Презиме

Фамилия

e-mail

1

9 а

Александра

Александрова

Грънчарова

a_grancharova2024@egblg.com

2

9 а

Александра

Димитрова

Янева

al_yaneva2024@egblg.com

3

9 а

Борислава

Симеонова

Костова

b_kostova2024@egblg.com

4

9 а

Василена

Димитрова

Байкушева

v_baykusheva2024@egblg.com

5

9 а

Василена

Емилиянова

Емилова

v_emilova2024@egblg.com

6

9 а

Деница

Евгениева

Стоянова

d_stoyanova2024@egblg.com

7

9 а

Димитър

Андреев

Каралтиев

d_karaltiev2024@egblg.com

8

9 а

Зарина

Александрова

Андонова

z_andonova2024@egblg.com

9

9 а

Иван

Бориславов

Давидков

i_davidkov2024@egblg.com

10

9 а

Ивана

Атанасова

Пармакова

i_parmakova2024@egblg.com

11

9 а

Йоана

Йорданова

Станишева

y_stanisheva2024@egblg.com

12

9 а

Йоана

Стефанова

Христова

y_hristova2024@egblg.com

13

9 а

Калина

Стоянова

Мавродиева

k_mavrodieva2024@egblg.com

14

9 а

Лея

Ангелова

Николаева

l_nikolaeva2024@egblg.com

15

9 а

Любослав

Любомиров

Сенгелиев

l_sengeliev2024@egblg.com

16

9 а

Мадлен

Кирилова

Георгиева

m_georgieva2024@egblg.com

17

9 а

Марио

Росенов

Стоянов

m_stoyanov2024@egblg.com

18

9 а

Мария

Бориславова

Михайлова

m_mihaylova2024@egblg.com

19

9 а

Мартина

Владимирова

Минкова

m_minkova2024@egblg.com

20

9 а

Михаела

Петрова

Петрова

m_petrova2024@egblg.com

21

9 а

Моника

Илкова

Галинова

m_galinova2024@egblg.com

22

9 а

Никол

Лъчезарова

Лазарова

n_lazarova2024@egblg.com

23

9 г

Нина

Димитрова

Георгиева

n_georgieva2024@egblg.com

24

9 а

Пламена

Пламенова

Калайджийска

p_kalaydzhiyska2024@egblg.com

25

9 а

Радостина

Стефанова

Иванова

r_ivanova2024@egblg.com

26

9 а

Симона

Асенова

Тупарска

s_tuparska2024@egblg.com

27

9 а

Елефтериос

Димитриос

Атанасопулос

e_atanasopulos2024@egblg.com