Номер

Клас

Име

Презиме

Фамилия

e-mail

1

8 е

Александра

Александрова

Ковачева

a_kovacheva2025@egblg.com

2

8 е

Александър

Бойков

Златков

a_zlatkov2025@egblg.com

3

8 е

Анастасия

Бойкова

Златкова

a_zlatkova2025@egblg.com

4

8 е

Андрей

Михилов

Петров

a_petrov2025@egblg.com

5

8 е

Антония

Руменова

Цацова

a_tsatsova2025@egblg.com

6

8 е

Арина

Тодорова

Танева

a_taneva2025@egblg.com

7

8 е

Божидара

Георгиева

Шутова

b_shutova2025@egblg.com

8

8 е

Вероника

Венциславова

Ридарска

v_ridarska2025@egblg.com

9

8 е

Вили

Томова

Георгиева

vili_georgieva2025@egblg.com

10

8 е

Георги

Борисов

Божков

g_bozhkov2025@egblg.com

11

8 е

Георги

Йорданов

Цветанов

g_tsvetanov2025@egblg.com

12

8 е

Деяна

Бориславова

Кипрова

d_kiprova2025@egblg.com

13

8 е

Димитър

Георгиев

Чалин

d_chalin2025@egblg.com

14

8 е

Димитър

Теодоров

Велчев

d_velchev2025@egblg.com

15

8 е

Емили

Теодорова

Велчева

e_velcheva2025@egblg.com

16

8 е

Зара

Борисова

Милушева

z_milusheva2025@egblg.com

17

8 е

Ивана

Костадинова

Караджова

i_karadzhova2025@egblg.com

18

8 е

Ивана

Станимирова

Узунова

i_uzunova2025@egblg.com

19

8 е

Лилия

Кирилова

Александрова

l_aleksandrova2025@egblg.com

20

8 е

Мария

Владимирова

Цветкова

m_tsvetkova2025@egblg.com

21

8 е

Мая

Христова

Батева

m_bateva2025@egblg.com

22

8 е

Никол

Николаева

Сотирова

n_sotirova2025@egblg.com

23

8 е

Ния

Георгиева

Гаврилова

n_gavrilova2025@egblg.com

24

8 е

Полина

Пламенова

Деничина

p_denichina2025@egblg.com

25

8 е

Симона

Стефанова

Сотирова

s_sotirova2025@egblg.com

26

8 е

Стефани

Стефанова

Бандутова

s_bandutova2025@egblg.com

27

8 е

Яна

Веселинова

Велева

y_veleva2025@egblg.com