Номер

Клас

Име

Презиме

Фамилия

e-mail

1

8 д

Алекс

Никифоров

Грънчаров

a_grancharov2025@egblg.com

2

8 д

Анна-Мария

Георгиева

Георгиева

a_georgieva2025@egblg.com

3

8 д

Валентина

Димитрова

Стайкова

v_staykova2025@egblg.com

4

8 д

Виктория

Кирилова

Георгиева

viktoria_georgieva2025@egblg.com

5

8 д

Владимира

Георгиева

Елчинова

v_elchinova2025@egblg.com

6

8 д

Габриела

Пламенова

Вучкова

g_vuchkova2025@egblg.com

7

8 д

Горан

Георгиев

Марков

g_markov2025@egblg.com

8

8 д

Дарина

Александрова

Деливерска

d_deliverska2025@egblg.com

9

8 д

Елийс

Мустафова

Бошнакова

e_boshnakova2025@egblg.com

10

8 д

Иван

Иванов

Биков

i_bikov2025@egblg.com

11

8 д

Иван

Иванов

Доколяков

i_dokolyakov2025@egblg.com

12

8 д

Ивана

Василева

Василева

i_vasileva2025@egblg.com

13

8 д

Ивана

Венелинова

Ликова

i_likova2025@egblg.com

14

8 д

Ивана

Иванова

Иванова

i_ivanova2025@egblg.com

15

8 д

Йоанна

Юрийева

Колева

y_koleva2025@egblg.com

16

8 д

Кристина

Ангелова

Маламова

k_malamova2025@egblg.com

17

8 д

Лилия

Миленова

Никова

l_nikova2025@egblg.com

18

8 д

Македонка

Йорданова

Филипова

m_filipova2025@egblg.com

19

8 д

Мария

Иванова

Воденичарова

m_vodenicharova2025@egblg.com

20

8 д

Никол

Илиянова

Камбурова

n_kamburova2025@egblg.com

21

8 д

Никола

Симеонов

Симеонов

n_simeonov2025@egblg.com

22

8 д

Рая

Георгиева

Георгиева

r_georgieva2025@egblg.com

23

8 д

Теано-Йоанна

Нектариос-Димитриос

Кириллу

t_kirillu2025@egblg.com

24

8 д

Теодор

Красимиров

Спасов

t_spasov2025@egblg.com

25

8 д

Христина

Мирославова

Попниколова

h_popnikolova2025@egblg.com

26

8 д

Христо

Николаев

Койков

h_koykov2025@egblg.com

27

8 д

Надя

Филипова

Зайкова

n_zaykova2025@egblg.com