Номер

Клас

Име

Презиме

Фамилия

e-mail

1

8 в

Александър

Димитров

Пеовски

a_peovski2025@egblg.com

2

8 в

Ана Мария

Борисова

Апостолова

a_apostolova2025@egblg.com

3

8 в

Андрей

Симеонов

Шиячки

a_shiyachki2025@egblg.com

4

8 в

Ванеса

Иванова

Пилевска

v_pilevska2025@egblg.com

5

8 в

Венета

Ивайлова

Великовска

v_velikovska2025@egblg.com

6

8 в

Веселина

Николаева

Апостолова

v_apostolova2025@egblg.com

7

8 в

Гергана

Николаева

Грънчарова

g_grancharova2025@egblg.com

8

8 в

Дейвид

Владиславов

Евтимов

d_evtimov2025@egblg.com

9

8 в

Доника

Тодорова

Търнарова

d_tarnarova2025@egblg.com

10

8 в

Зарина

Горянова

Попова

z_popova2025@egblg.com

11

8 в

Кристияна

Любомирова

Владова

k_vladova2025@egblg.com

12

8 в

Леа

Георгиева

Кушлева

l_kushleva2025@egblg.com

13

8 в

Любена

Петкова

Шопова

l_shopova2025@egblg.com

14

8 в

Мария

Василева

Янева

m_yaneva2025@egblg.com

15

8 в

Мария

Николаева

Бельова

m_belyova2025@egblg.com

16

8 в

Мирела

Георгиева

Йовчева

m_yovcheva2025@egblg.com

17

8 в

Нино

Станимиров

Иванов

n_ivanov2025@egblg.com

18

8 в

19

8 в

Петя

Бориславова

Божинова

p_bozhinova2025@egblg.com

20

8 в

Преслава

Калоянова

Калоянова

p_kaloyanova2025@egblg.com

21

8 в

Румен

СТефанов

Тодоров

r_todorov2025@egblg.com

22

8 в

Симона

Миленова

Господинова

s_gospodinova2025@egblg.com

23

8 в

Спасимира

Йосифова

Карабельова

s_karabelyova2025@egblg.com

24

8 в

Христо

Христов

Секулски

h_sekulski2025@egblg.com

25

8 в

Цветелина

Владимирова

Петрова

t_petrova2025@egblg.com

26

8 в

Юлия

Константинова

Хаджийна

y_hadzhiyna2025@egblg.com

27

8 в

Красимир

Красимиров

Стайков

k_staykov2025@egblg.com