Номер

Клас

Име

Презиме

Фамилия

e-mail

1

8 б

Авушка

Юсеин

Весал

a_vesal2025@egblg.com

2

8 б

Алекс

Василева

Христова

a_hristova2025@egblg.com

3

8 б

Алекс

Миланов

Роячки

a_royachki2025@egblg.com

4

8 б

Александра

Александрова

Андонова

a_andonova2025@egblg.com

5

8 б

Александър

Стоянов

Воденичарски

a_vodenicharski2025@egblg.com

6

8 б

Амина

Саихова

Коренарска

a_korenarska2025@egblg.com

7

8 б

Атанас

Николаев

Тюфекчиев

a_tyufekchiev2025@egblg.com

8

8 б

Боян

Бориславов

Димитров

b_dimitrov2025@egblg.com

9

8 б

Василена

Василева

Демиревска

v_demirevska2025@egblg.com

10

8 б

Даниел

Димитров

Петков

d_petkov2025@egblg.com

11

8 б

Денис

Димитров

Арнаудов

d_arnaudov2025@egblg.com

12

8 б

Димитър

Антонов

Георгиев

d_georgiev2025@egblg.com

13

8 б

Елена

Иванова

Мангелова

e_mangelova2025@egblg.com

14

8 б

Емили

Здравкова

Траянска

e_trayanska2025@egblg.com

15

8 б

Ивайла

Живкова

Заекова

i_zaekova2025@egblg.com

16

8 б

Ивана

Сотирова

Илиева

i_ilieva2025@egblg.com

17

8 б

Ивона

Росенова

Веселинова

i_veselinova2025@egblg.com

18

8 б

Илиан

Димитров

Златинов

i_zlatinov2025@egblg.com

19

8 б

Йоана

Михайлова

Комитска

y_komitska2025@egblg.com

20

8 б

Константин

Николаев

Петров

k_petrov2025@egblg.com

21

8 б

Мария

Василева

Белемезова

m_belemezova2025@egblg.com

22

8 б

Мариян

Бориславов

Борисов

m_borisov2025@egblg.com

23

8 б

Меглена

Николаева

Кирилова

m_kirilova2025@egblg.com

24

8 б

Никол

Василева

Габерска

n_gaberska2025@egblg.com

25

8 б

Николай

Димитров

Илчев

n_ilchev2025@egblg.com

26

8 б

Роси

Росен

Дамянова

r_damyanova2025@egblg.com