Номер

Клас

Име

Презиме

Фамилия

e-mail

1

8 а

Александра

Цветанова

Ангелова

a_angelova2025@egblg.com

2

8 а

Александър

Росенов

Бобошевски

a_boboshevski2025@egblg.com

3

8 а

Ана

Емилова

Николова

a_nikolova2025@egblg.com

4

8 а

Анна-Мария

Ангелова

Янкова

a_yankova2025@egblg.com

5

8 а

Антонио

Божидаров

Томов

a_tomov2025@egblg.com

6

8 а

Антония

Антонова

Радева

a_radeva2025@egblg.com

7

8 а

Виктория

Атанасова

Ляскова

v_lyaskova2025@egblg.com

8

8 а

Виктория

Валентинова

Чорбаджийска

v_chorbadzhiyska2025@egblg.com

9

8 а

Екатерина

Димитрова

Мисева

e_miseva2025@egblg.com

10

8 а

Елизабет

Методиева

Иванова

e_ivanova2025@egblg.com

11

8 а

Ема

Николаева

Калоянова

e_kaloyanova2025@egblg.com

12

8 а

Ивана

Атанасова

Тодорова

i_todorova2025@egblg.com

13

8 а

Йоана

Неделинова

Мишкова

y_mishkova2025@egblg.com

14

8 а

Йордан

Иванов

Лалев

y_lalev2025@egblg.com

15

8 а

Лидия

Стоименова

Везенкова

l_vezenkova2025@egblg.com

16

8 а

Марио

Златков

Златков

m_zlatkov2025@egblg.com

17

8 а

Мария

Велкова

Зашева

m_zasheva2025@egblg.com

18

8 а

Мария Магдалина

Стилиянова

Тонева

m_toneva2025@egblg.com

19

8 а

Нели

Христова

Начина

n_nachina2025@egblg.com

20

8 а

Петя

Петкова

Ангелова

p_angelova2025@egblg.com

21

8 а

Ренета

Николаева

Калоянова

r_kaloyanova2025@egblg.com

22

8 а

Спас

Бориславов

Андреев

s_andreev2025@egblg.com

23

8 а

Спаско

Кирилов

Кацарски

s_katsarski2025@egblg.com

24

8 а

Стефан

Валентинов

Боюклийски

s_boyukliyski2025@egblg.com

25

8 а

Цветина

Николай

Барудова

t_barudova2025@egblg.com

26

8 а

Юлиана

Пламенова

Белниколовска

y_belnikolovska2025@egblg.com