12 A клас – Випуск 2010

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12а Абидин Сабри Мангов a_mangov2010@egblg.com
2 12а Антони Александров Андонов a_andonov2010@egblg.com
3 12а Биляна Стоянова Мирчева b_mircheva2010@egblg.com
4 12а Ваня Петрова Костадинова v_kostadinova2010@egblg.com
5 12а Вера Николова Митова v_mitova2010@egblg.com
6 12а Георги Петров Яков g_yakov2010@egblg.com
7 12а Даниел Мирчов Захов d_zahov2010@egblg.com
8 12а Дениз Мустафов Низамов d_nizamov2010@egblg.com
9 12а Елизабета Тодорова Янкова e_yankova2010@egblg.com
10 12а Ивайло Петров Бошкилов i_boshkilov2010@egblg.com
11 12а Иван Яворов Гебов i_gebov2010@egblg.com
12 12а Ивелина Викторова Ефианг i_efiang2010@egblg.com
13 12а Йордан Томчев Чимев y_chimev2010@egblg.com
14 12а Катрин Красимирова Спасова k_spasova2010@egblg.com
15 12а Лиляна Велинова Михайлова l_mihaylova2010@egblg.com
16 12а Мариана Кирилова Павлова m_pavlova2010@egblg.com
17 12а Марина Георгиева Рускова m_ruskova2010@egblg.com
18 12а Мирена Георгиева Иванова m_ivanova2010@egblg.com
19 12а Мирослава Георгиева Гюмова m_gyumova2010@egblg.com
20 12а Надежда Емилова Петкова n_petkova2010@egblg.com
21 12а Никола Альошов Сиджимов n_sidzhimov2010@egblg.com
22 12а Полина Василева Костадинова p_kostadinova2010@egblg.com
23 12а Рафие Зекирова Дренчева r_drencheva2010@egblg.com
24 12а Светла Сашова Ковачева s_kovacheva2010@egblg.com
25 12а Снежана Кирилова Ангелова s_angelova2010@egblg.com
26 12а Снежанка Любомирова Илиева s_ilieva2010@egblg.com
27 12а Хасан Мехмед Айт h_ayt2010@egblg.com