Номер

Клас

Име

Презиме

Фамилия

e-mail

1

11 е

Беатрис

Крумова

Крумова

b_krumova2022@egblg.com

2

11 е

Виктория

Георгиева

Качева

v_kacheva2022@egblg.com

3

11 е

Гергана

Атанасова

Илиева

g_ilieva2022@egblg.com

4

11 е

Дара

Георгиева

Александрова

d_aleksandrova2022@egblg.com

5

11 е

Дара

Георгиева

Стоилова

d_stoilova2022@egblg.com

6

11 е

Дарина

Георгиева

Сарафова

d_sarafova2022@egblg.com

7

11 е

Детелина

Данкова

Ангелова

d_angelova2022@egblg.com

8

11 е

Ива

Валентинова

Георгиева

iva_georgieva2022@egblg.com

9

11 е

Иван

Костадинов

Костадинов

ivan_kostadinov2022@egblg.com

10

11 е

Ивана

Владимирова

Кацарска

i_katsarska2022@egblg.com

11

11 е

Йоан

Лъчезаров

Гошев

y_goshev2022@egblg.com

12

11 е

Йоана

Александрова

Златкова

y_zlatkova2022@egblg.com

13

11 е

Йоана

Евгениева

Павлова

y_pavlova2022@egblg.com

14

11 е

Йоана

Емилова

Руйкова

y_ruykova2022@egblg.com

15

11 е

Йордан

Мариан

Янчев

y_yanchev2022@egblg.com

16

11 е

Калин

Райчов

Цветин

k_tsvetin2022@egblg.com

17

11 е

Катерина

Миленова

Маркова

k_markova2022@egblg.com

18

11 е

Кирил

Ангелов

Георгиев

k_georgiev2022@egblg.com

19

11 е

Луиза

Антонова

Ангелова

l_angelova2022@egblg.com

20

11 е

Лучия

Бориславова

Димитрова

l_dimitrova2022@egblg.com

21

11 е

Мая

Георгиева

Онтева

m_onteva2022@egblg.com

22

11 е

Микаела

Методиева

Стойнева

m_stoyneva2022@egblg.com

23

11 е

Петя

Емилова

Чучукова

p_chuchukova2022@egblg.com

24

11 е

Симона

Бориславова

Борисова

s_borisova2022@egblg.com

25

11 е

Симона

Йорданова

Колева

s_koleva2022@egblg.com

26

11 е

Слав

Георгиев

Папазов

s_papazov2022@egblg.com

27

11 е

Снежана

Боянова

Дончева

s_doncheva2022@egblg.com

28

11 е

Теодора

Тодорова

Бояджиева

t_boyadzhieva2022@egblg.com