12 Е клас – Випуск 2021

Номер

Клас

Име

Презиме

Фамилия

e-mail

1

12 е

Ангел

Боянов

Боянов

a_boyanov2021@egblg.com

2

12 е

Анна

Андреева

Михайлова

a_mihaylova2021@egblg.com

3

12 е

Атанаска

Георгиева

Чакърова

a_chakarova2021@egblg.com

4

12 е

Благовеста

Димитрова

Сахатчиева

b_sahatchieva2021@egblg.com

5

12 е

Богдана

Георгиева

Георгиева

b_georgieva2021@egblg.com

6

12 е

Божидар

Бойков

Илков

b_ilkov2021@egblg.com

7

12 е

Ванеса

Маринова

Маркова

v_markova2021@egblg.com

8

12 е

Виктор

Симеонов

Мавродиев

v_mavrodiev2021@egblg.com

9

12 е

Габриелла

Силвиева

Илиева

g_ilieva2021@egblg.com

10

12 е

Гергана

Петрова

Комсийска

g_komsiyska2021@egblg.com

11

12 е

Десислава

Димитрова

Милушева

d_milusheva2021@egblg.com

12

12 е

Добримира

Смилянова

Веселинска

d_veselinska2021@egblg.com

13

12 е

Ивета

Венциславова

Боева

i_boeva2021@egblg.com

14

12 е

Кирил

Кирилов

Сиврийски

k_sivriyski2021@egblg.com

15

12 е

Лора

Билян

Петрова

l_petrova2021@egblg.com

16

12 е

Мариела

Александрова

Николова

marieva_nikolova2021@egblg.com

17

12 е

Надежда

Емилова

Ирибозова

n_iribozova2021@egblg.com

18

12 е

Нели

Иванова

Димитрова

n_dimitrova2021@egblg.com

19

12 е

Николай

Райков

Методиев

n_metodiev2021@egblg.com

20

12 е

Павлина

Ивайлова

Спасова

p_spasova2021@egblg.com

21

12 е

Петя

Илианова

Стоянова

p_stoyanova2021@egblg.com

22

12 е

Ралица

Емилова

Цветкова

r_tsvetkova2021@egblg.com

23

12 е

Светлин

Димитров

Димитров

s_dimitrov2021@egblg.com

24

12 е

Светослава

Светославова

Чингова

s_chingova2021@egblg.com

25

12 е

Стоян

Любомиров

Стоянов

s_stoyanov2021@egblg.com

26

12 е

Яни

Спасов

Диманчев

y_dimanchev2021@egblg.com