12 Е клас – Випуск 2020

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 е Александра Николова Манасиева a_manasieva2020@egblg.com
2 12 е Андреа Накова Кирлиева a_kirlieva2020@egblg.com
3 12 е Анелия Николаева Младенова a_mladenova2020@egblg.com
4 12 е Атанасия Славчова Илиева a_ilieva2020@egblg.com
5 12 е Благовест Сашов Каменов b_kamenov2020@egblg.com
6 12 е Божидар Иванов Райнов b_raynov2020@egblg.com
7 12 е Василена Иванова Султова v_sultova2020@egblg.com
8 12 е Венислав Митков Чаев v_chaev2020@egblg.com
9 12 е Джулия Арсова Чангалова d_changalova2020@egblg.com
10 12 е Димитър Валериев Николов dimitar_nikolov2020@egblg.com
11 12 е Добряна Николаева Кадурина d_kadurina2020@egblg.com
12 12 е Елеонора Емилова Кьосева e_kyoseva2020@egblg.com
13 12 е Ивана Ивайлова Василева i_vasileva2020@egblg.com
14 12 е Йорданка Благоева Стоянова y_stoyanova2020@egblg.com
15 12 е Костадин Венциславов Терзийски k_terziyski2020@egblg.com
16 12 е Кристиана Красимирова Айкова k_aykova2020@egblg.com
17 12 е Любен Спасов Новоселски l_novoselski2020@egblg.com
18 12 е Любомира Емилова Равначка l_ravnachka2020@egblg.com
19 12 е Марина Радославова Размирска m_razmirska2020@egblg.com
20 12 е Мария Иванова Стоева m_stoeva2020@egblg.com
21 12 е Мартин Ясенов Китанов m_kitanov2020@egblg.com
22 12 е Рая Емилова Станимирова r_stanimirova2020@egblg.com
23 12 е Спасимира Венциславова Николова s_nikolova2020@egblg.com
24 12 е Християн Емануилов Петров h_petrov2020@egblg.com
25 12 е Цвета Стоянова Танчева ts_tancheva2020@egblg.com
26 12 е Яна Цветанова Асенова y_asenova2020@egblg.com