12 Е клас – Випуск 2019

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 е Александра Викторова Левунлиева a_levunlieva2019@egblg.com
2 12 е Александър Спасов Карасански a_karasanski2019@egblg.com
3 12 е Ана Георгиева Вангелова a_vangelova2019@egblg.com
4 12 е Асен Георгиев Георгиев a_georgiev2019@egblg.com
5 12 е Борислав Мирославов Стефанов b_stefanov2019@egblg.com
6 12 е Васил Страхилов Добрев v_dobrev2019@egblg.com
7 12 е Вяра Събева Хаджиева v_hadzhieva2019@egblg.com
8 12 е Георги Иванов Мутафчиев g_mutafchiev2019@egblg.com
9 12 е Даниел Спасов Карабельов d_karabelyov2019@egblg.com
10 12 е Ейма Георгиева Георгиева e_georgieva2019@egblg.com
11 12 е Иван Николаев Кадурин i_kadurin2019@egblg.com
12 12 е Йоана Асенова Вучкова y_vuchkova2019@egblg.com
13 12 е Йоана Иванова Мисиркова y_misirkova2019@egblg.com
14 12 е Калина Божинова Якимова k_yakimova2019@egblg.com
15 12 е Катина Мирославова Великова k_velikova2019@egblg.com
16 12 е Кинче Георгиева Жбантова k_zhbantova2019@egblg.com
17 12 е Любомир Петров Хинчев l_hinchev2018@egblg.com
18 12 е Мадлен Илиянова Янeва m_yaneva2019@egblg.com
19 12 е Маргарита Ивайлова Златанова m_zlatanova2019@egblg.com
20 12 е Невена Радославова Царевска n_tsarevska2019@egblg.com
21 12 е Николета Владимирова Фръндева n_frandeva2019@egblg.com
22 12 е Павела Велинова Костова p_kostova2019@egblg.com
23 12 е Павлина Страхилова Здравкова p_zdravkova2019@egblg.com
24 12 е Петя Емилова Цветкова p_tsvetkova2019@egblg.com
25 12 е Севдалина Красимирова Андреева sevdalina_andreeva2019@egblg.com
26 12 е Симона Костадинова Прешелкова s_preshelkova2019@egblg.com
27 12 е Христина Николаева Андонова h_andonova2019@egblg.com