12 Е клас – Випуск 2018

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 е Адриана Иванова Везюва a_vezyuva2018@egblg.com
2 12 е Антония Тодорова Бикова a_bikova2018@egblg.com
3 12 е Асен Методиев Шурдев a_shurdev2018@egblg.com
4 12 е Бояна Антонова Ангелова b_angelova2018@egblg.com
5 12 е Виктория Чавдарова Спасова v_spasova2018@egblg.com
6 12 е Владислава Генчова Димитрова v_dimitrova2018@egblg.com
7 12 е Десислава Андреева Илиева d_ilieva2018@egblg.com
8 12 е Десислава Николаева Гонгова d_gongova2018@egblg.com
9 12 е Емелиан Бисеров Христов e_hristov2018@egblg.com
10 12 е Ивет Методиева Манова i_manova2018@egblg.com
11 12 е Йоанна Красимирова Димитрова y_dimitrova2018@egblg.com
12 12 е Кирил Атанасов Кръстев k_krastev2018@egblg.com
13 12 е Кирил Петров Иванов k_ivanov2018@egblg.com
14 12 е Кристина Евгениева Златкова k_zlatkova2018@egblg.com
15 12 е Магдалена Бойкова Малинова m_malinova2018@egblg.com
16 12 е Мариела Илиева Станчева m_stancheva2018@egblg.com
17 12 е Мария Димитрова Фроликова m_frolikova2018@egblg.com
18 12 е Мартина Александрова Петрова m_petrova2018@egblg.com
19 12 е Милена Георгиева Елчинова m_elchinova2018@egblg.com
20 12 е Надежда Георгиева Джупанова n_dzhupanova2018@egblg.com
21 12 е Николета Йорданова Масалджийска n_masaldzhiyska2018@egblg.com
22 12 е Радмила Павлинова Бельова r_belyova2018@egblg.com
23 12 е Румяна Владимирова Пензова r_penzova2018@egblg.com
24 12 е Стояна Ангелова Ламбрева s_lambreva2018@egblg.com
25 12 е Юлия Стоянова Гараганова yu_garaganova2018@egblg.com