12 Е клас – Випуск 2017

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 е Албен Карамфилов Бекяров a_bekyarov2017@egblg.com
2 12 е Благой Петров Ласков b_laskov2017@egblg.com
3 12 е Богомила Кирилова Голева b_goleva2017@egblg.com
4 12 е Василена Иванова Тасева v_taseva2017@egblg.com
5 12 е Велина Петрова Жегова v_zhegova2017@egblg.com
6 12 е Демитра Пламенова Ангова d_angova2017@egblg.com
7 12 е Елена Иванова Тодева e_todeva2017@egblg.com
8 12 е Ели Ивайлова Балева e_baleva2017@egblg.com
9 12 е Зорница Младенова Георгиева z_georgieva2017@egblg.com
10 12 е Ивайла Василева Жухова i_zhuhova2017@egblg.com
11 12 е Ивана Ванчова Клепова i_klepova2017@egblg.com
12 12 е Ивана Сашова Гишова i_gishova2017@egblg.com
13 12 е Иванина Крумова Бучкова i_buchkova2017@egblg.com
14 12 е Ивелина Божидарова Караджова i_karadzhova2017@egblg.com
15 12 е Илияна Димитрова Груева i_grueva2017@egblg.com
16 12 е Йорданка Георгиева Рашкова y_rashkova2017@egblg.com
17 12 е Камелия Владимирова Шопова k_shopova2017@egblg.com
18 12 е Каролин Исам Шублак k_shublak2017@egblg.com
19 12 е Катерина Йорданова Цинцева k_tsintseva2017@egblg.com
20 12 е Кристина Крумова Киселова k_kiselova2017@egblg.com
21 12 е Кристиян Руменов Евтимов k_evtimov2017@egblg.com
22 12 е Любомир Иванов Тасев l_tasev2017@egblg.com
23 12 е Марио Росенов Матеев m_mateev2017@egblg.com
24 12 е Петър Георгиев Николов p_nikolov2017@egblg.com
25 12 е Симеон Кирилов Мицков s_mitskov2017@egblg.com
26 12 е Теодора Кирилова Михайлова t_mihaylova2016@egblg.com
Непр. 12 е Кристина Иванова Груева k_grueva2016@egblg.com