12 Е клас – Випуск 2016

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 е Албина Димитрова Томова a_tomova2016@egblg.com
2 12 е Алекс Николов Бухлев a_buhlev2016@egblg.com
3 12 е Анастасия Наталиева Пейчева a_peycheva2016@egblg.com
4 12 е Андреяна Георгиева Андреева a_andreeva2016@egblg.com
5 12 е Анна Лъчезарова Петрова a_petrova2016@egblg.com
6 12 е Васил Росенов Марков v_markov2016@egblg.com
7 12 е Дейвид Бойков Иванов d_ivanov2016@egblg.com
8 12 е Деспа Мариан Янчева d_yancheva2016@egblg.com
9 12 е Димитър Сергеев Илиев d_iliev2016@egblg.com
10 12 е Елена Георгиева Попова e_popova2016@egblg.com
11 12 е Иван Алексеев Джаджев i_dzhadzhev2016@egblg.com
12 12 е Иван Петров Кулин i_kulin2016@egblg.com
13 12 е Йоанна Василева Богданска y_bogdanska2016@egblg.com
14 12 е Калоян Владимиров Савеклиев k_savekliev2016@egblg.com
15 12 е Катрин Христова Михайлова k_mihaylova2016@egblg.com
16 12 е Клементина Благоева Милева k_mileva2016@egblg.com
17 12 е Костадинка Петрова Осенова k_osenova2016@egblg.com
18 12 е Любима Борисова Сливкова l_slivkova2016@egblg.com
19 12 е Михаела Митрова m_mitrova2016@egblg.com
20 12 е Надежда Иванова Канайкова n_kanaykova2016@egblg.com
21 12 е Сиана Методиева Петличка s_petlichka2016@egblg.com
22 12 е Сияна Иванова Иванова s_ivanova2016@egblg.com
23 12 е Славина Иванова Славева s_slaveva2016@egblg.com
24 12 е Стоян Славчов Рахов s_rahov2016@egblg.com
25 12 е Таня Веселинова Кузмова t_kuzmova2016@egblg.com
26 12 е Цветелина Иванова Петрунова ts_petrunova2016@egblg.com
Непр. 12 е Зорница Божинова Нушева z_nusheva2015@egblg.com