12 Е клас – Випуск 2015

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 е Адриан Валериев Станимиров a_stanimirov2015@egblg.com
2 12 е Анита Симеонова Митрева a_mitreva2015@egblg.com
3 12 е Велимир Ангелов Георгиев v_georgieva2015@egblg.com
4 12 е Георги Георгиев Чингов g_chingov2015@egblg.com
5 12 е Денис Христов Миленков d_milenkov2015@egblg.com
6 12 е Десислава Асенова Байрактарска d_bayraktarska2015@egblg.com
7 12 е Димитър Венциславов Донушев d_donushev2015@egblg.com
8 12 е Женя Петрова Пандева zh_pandeva2015@egblg.com
9 12 е Кирил Лозанов Бързаков k_barzakov2015@egblg.com
10 12 е Кристина Величкова Иванова k_ivanova2015@egblg.com
11 12 е Кристина Георгиева Станоева k_stanoeva2015@egblg.com
12 12 е Кристиян Георгиев Димитров k_dimitrov2015@egblg.com
13 12 е Кръстьо Иванов Андасаров k_andasarov2015@egblg.com
14 12 е Мария Дамянова Станева m_staneva2015@egblg.com
15 12 е Мартина Валентинова Найденова m_naydenova2015@egblg.com
16 12 е Моника Иванова Базиргянова m_bazirgyanova2015@egblg.com
17 12 е Надежда Павлинова Янкулска n_yankulska2015@egblg.com
18 12 е Надя Юлиянова Петрова n_petrova2015@egblg.com
19 12 е Никол Николаева Бучкова n_buchkova2015@egblg.com
20 12 е Николета Лазарова Янкова n_yankova2015@egblg.com
21 12 е Оливия Иванова Чолакова o_cholakova2015@egblg.com
22 12 е Петя Валентинова Бояджиева p_boyadzhieva2015@egblg.com
23 12 е Сабие Джемал Шольова s_sholyova2015@egblg.com
24 12 е Стоянка Георгиева Пискова s_piskova2015@egblg.com
25 12 е Татяна Георгиева Малинова t_malinova2015@egblg.com
26 12 е Теодор Павлов Юручки t_yuruchki2015@egblg.com
27 12 е Теодора Красимирова Пискова t_piskova2015@egblg.com
28 12 е Теодора Христова Ваклинска t_vaklinska2015@egblg.com
29 12 е Христина Христова Христова h_hristova2015@egblg.com