12 Е клас – Випуск 2014

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 е Алиш Зюлфинов Колашов a_kolashov2014@egblg.com
2 12 е Анастасия Василева Дичева a_dicheva2014@egblg.com
3 12 е Анелия Валериева Царевска a_tsarevska2014@egblg.com
4 12 е Анита Александрова Николова a_nikolova2014@egblg.com
5 12 е Ася Асенова Караджова a_karadzhova2014@egblg.com
6 12 е Благой Василев Чобанов b_chobanov2014@egblg.com
7 12 е Божидар Йорданов Петров b_petrov2014@egblg.com
8 12 е Борян Кирилов Карадачки b_karadachki2014@egblg.com
9 12 е Веселин Димитров Темелков v_temelkov2014@egblg.com
10 12 е Гергана Атанасова Стоянова g_stoyanova2014@egblg.com
11 12 е Гергана Димитрова Божанина g_bozhanina2014@egblg.com
12 12 е Диана Кирилова Кирилова d_kirilova2014@egblg.com
13 12 е Евелина Марио Харизанова e_harizanova2014@egblg.com
14 12 е Катерина Димитрова Мутафчиева k_mutavchieva2014@egblg.com
15 12 е Катя Тодорова Христова k_hristova2014@egblg.com
16 12 е Лъчезар Петров Баряков l_baryakov2014@egblg.com
17 12 е Малина Георгиева Стойчева m_stoycheva2014@egblg.com
18 12 е Мария Иванова Костова m_kostova2014@egblg.com
19 12 е Мирела Николаева Спасова m_spasova2014@egblg.com
20 12 е Михаела Руменова Грънчарова m_grancharova2014@egblg.com
21 12 е Станой Василев Голев s_golev2014@egblg.com
22 12 е Стела Георгиева Падарска s_padarska2014@egblg.com
23 12 е Стоян Илианов Дюлгеров s_dyulgerov2014@egblg.com
24 12 е Таня Мирославова Сураджиева t_suradzhieva2014@egblg.com
25 12 е Християн Георгиев Пармаков h_parmakov2014@egblg.com
26 12 е Христо Христов Веселински h_veselinski2014@egblg.com
27 12 е Яна Светославова Петкова ya_petkova2014@egblg.com