12 Е клас – Випуск 2013

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 е Аделаида Евгениева Ропанска a_ropanska2013@egblg.com
2 12 е Айше Хасан Мангова a_mangova2013@egblg.com
3 12 е Александра Любомирова Попова a_popova2013@egblg.com
4 12 е Анна Михайлова Теодосиева a_teodosieva2013@egblg.com
5 12 е Васил Борисов Калибацев v_kalibatsev2013@egblg.com
6 12 е Венелина Николова Митова v_mitova2013@egblg.com
7 12 е Веска Величкова Велева v_veleva2013@egblg.com
8 12 е Десислава Олегова Китанова d_kitanova2013@egblg.com
9 12 е Димитър Димитров Манолев d_manolev2013@egblg.com
10 12 е Ива Емилова Лазарова i_lazarova2013@egblg.com
11 12 е Ирена Владкова Калинска i_kalinska2013@egblg.com
12 12 е Кристиян Симеонов Ефремов k_efremov2013@egblg.com
13 12 е Лилия Георгиева Качорева l_kachoreva2013@egblg.com
14 12 е Мария Димитрова Христова m_hristova2013@egblg.com
15 12 е Мария Петрова Зашева m_zasheva2013@egblg.com
16 12 е Маруся Асенова Пантева m_panteva2013@egblg.com
17 12 е Надежда Василева Мицина n_mitsina2013@egblg.com
18 12 е Николай Владков Мавродиев n_mavrodiev2013@egblg.com
19 12 е Николай Николов Иванов n_ivanov2013@egblg.com
20 12 е Ния Захариева Николова n_zaharieva2013@egblg.com
21 12 е Пепи Иванов Златев p_zlatev2013@egblg.com
22 12 е Петър Кирилов Билярски p_bilyarski2013@egblg.com
23 12 е Стела Кирилова Стойчева s_stoycheva2013@egblg.com
24 12 е Стоян Величков Велев s_velev2013@egblg.com
25 12 е Теодора Димитрова Филчева t_filcheva2013@egblg.com