12 Е клас – Випуск 2012

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12е Ада Александър Атанасова a_atanasova2012@egblg.com
2 12е Божидар Димитров Божиков b_bozhikov2012@egblg.com
3 12е Виктория Кирилова Цацова v_tsatsova2012@egblg.com
4 12е Виолета Каменова Александрова v_aleksandrova2012@egblg.com
5 12е Габриел Пламенов Борисов g_borisov2012@egblg.com
6 12е Гергана Йорданова Милушева g_milusheva2012@egblg.com
7 12е Дона Илиева Цуцуманова d_tsutsumanova2012@egblg.com
8 12е Емилия Руменова Потерова e_poterova2012@egblg.com
9 12е Иван Христов Геров i_gerov2012@egblg.com
10 12е Ивана Росенова Пашова i_pashova2012@egblg.com
11 12е Йоана Иванова Иванова y_ivanova2012@egblg.com
12 12е Йоанна Георгиева Бояджийска y_boyadzhiyska2012@egblg.com
13 12е Калоян Калоянов Иванов k_ivanov2012@egblg.com
14 12е Малина Борисова Кулина m_kulina2012@egblg.com
15 12е Мариела Георгиева Александрова m_aleksandrova2012@egblg.com
16 12е Мариян Светлинов Донев m_donev2012@egblg.com
17 12е Нели Станимирова Радулова n_radulova2012@egblg.com
18 12е Петър Силви Петров p_petrov2012@egblg.com
19 12е Рая Любомирова Андонова r_andonova2012@egblg.com
20 12е Рая Мариянова Колева r_koleva2012@egblg.com
21 12е Славелина Велкова Велкова s_velkova2012@egblg.com
22 12е Славина Георгиева Костова s_kostova2012@egblg.com
23 12е Яна Ивайлова Тодорова y_todorova2012@egblg.com