12 Е клас – Випуск 2011

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12е Александър Димитров Димитров a_dimitrov2011@egblg.com
2 12е Ана Мирославова Кирова a_kirova2011@egblg.com
3 12е Бетина Христова Младенова b_mladenova2011@egblg.com
4 12е Благородна Александрова Качакова b_kachakova2011@egblg.com
5 12е Борислав Митков Китанов b_kitanov2011@egblg.com
6 12е Борислав Петров Илиев b_iliev2011@egblg.com
7 12е Ваня Георгиева Маникатева v_manikateva2011@egblg.com
8 12е Диана Илиева Маринкова d_marinkova2011@egblg.com
9 12е Диляна Божидарова Божинова d_bozhinova2011@egblg.com
10 12е Димитрина Георгиева Коларова d_kolarova2011@egblg.com
11 12е Евелин Пламенова Гърнева e_garneva2011@egblg.com
12 12е Елена Иванова Аршинкова e_arshinkova2011@egblg.com
13 12е Ива Костадинова Танева i_taneva2011@egblg.com
14 12е Ивайло Николов Стамчев i_stamchev2011@egblg.com
15 12е Мария Димитрова Петрунова m_petrunova2011@egblg.com
16 12е Мирослав Петров Ильовски m_ilyovski2011@egblg.com
17 12е Михаил Костадинов Калайджиев m_kalaydzhiev2011@egblg.com
18 12е Наско Красимиров Тренчев n_trenchev2011@egblg.com
19 12е Радостина Василева Илиева r_ilieva2011@egblg.com
20 12е Радостина Владимирова Златанова r_zlatanova2011@egblg.com
21 12е Росица Димитрова Янкова r_yankova2011@egblg.com
22 12е Теодора Александрова Алексова t_aleksova2011@egblg.com
23 12е Тина Славчева Дукова t_dukova2011@egblg.com
24 12е Филипина Лъчезарова Станинска f_staninska2011@egblg.com