12 Е клас – Випуск 2010

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12е Аксения Росенова Янева a_yaneva2010@egblg.com
2 12е Антонио Георгиев Смилков a_smilkov2010@egblg.com
3 12е Васко Емилов Маджирски v_madzhirski2010@egblg.com
4 12е Велислава Георгиева Хаджииванова v_hadzhiivanova2010@egblg.com
5 12е Георги Кръстев Иванов g_ivanov2010@egblg.com
6 12е Георги Димитров Колчагов g_kolchagov2010@egblg.com
7 12е Гера Николаева Илиева g_ilieva2010@egblg.com
8 12е Желязко Вихъров Грънчаров z_grancharov2010@egblg.com
9 12е Катя Красимирова Янкова k_yankova2010@egblg.com
10 12е Лилия Димитрова Слатинска l_slatinska2010@egblg.com
11 12е Магделина Калинова Китанова m_kitanova2010@egblg.com
12 12е Марио Петров Чанков m_chankov2010@egblg.com
13 12е Мария Кирилова Григорова m_grigorova2010@egblg.com
14 12е Мария Йорданова Драганова m_draganova2010@egblg.com
15 12е Мартин Валентинов Милков m_milkov2010@egblg.com
16 12е Мирослав Илиев Балев m_balev2010@egblg.com
17 12е Моника Светославова Татарска m_tatarska2010@egblg.com
18 12е Надежда Томова Димитрова n_dimitrova2010@egblg.com
19 12е Радослава Красимирова Тимева r_timeva2010@egblg.com
20 12е Симеон Александров Кокалков s_kokalkov2010@egblg.com
21 12е Теодора Ивова Николова t_nikolova2010@egblg.com
22 12е Христо Давид Беличев h_belichev2010@egblg.com