12 Д клас – Випуск 2021

Номер

Клас

Име

Презиме

Фамилия

e-mail

1

12 д

Александра

Стоименова

Манова

a_manova2021@egblg.com

2

12 д

Ангелики

Елефтериос

Сидиропулу

a_sidiropulu2021@egblg.com

3

12 д

Анна

Любомирова

Кадурина

a_kadurina2021@egblg.com

4

12 д

Борислав

Илиянов

Георгиев

b_georgiev2021@egblg.com

5

12 д

Виктория

Василева

Първанова

v_parvanova2021@egblg.com

6

12 д

Гергана

Василева

Георгиева

g_georgieva2021@egblg.com

7

12 д

Димитър

Владимиров

Тагарев

d_tagarev2021@egblg.com

8

12 д

Димитър

Данаилов

Димитров

d_dimitrov2021@egblg.com

9

12 д

Димитър

Христов

Анастасов

d_anastasov2021@egblg.com

10

12 д

Елица

Албенова

Бабучева

e_babucheva2021@egblg.com

11

12 д

Емилия

Павлова

Коларска

e_kolarska2021@egblg.com

12

12 д

Жана

Александрова

Гошева

zh_gosheva2021@egblg.com

13

12 д

Ивана

Томова

Тагарева

i_tagareva2021@egblg.com

14

12 д

Илиян

Кирилов

Кюров

i_kyurov2021@egblg.com

15

12 д

Йорданка

Владимирова

Янакиева

y_yanakieva2021@egblg.com

16

12 д

Клавдия

Чавдарова

Сандъкчиева

k_sandakchiev2021@egblg.com

17

12 д

Марио

Спасов

Симеонов

m_simeonov2021@egblg.com

18

12 д

Мария

Веселинова

Мелниклийска

m_melnikliyska2021@egblg.com

19

12 д

Мария

Емилова

Чорбаджийска

m_chorbadzhiyska2021@egblg.com

20

12 д

Мартин

Емилов

Марков

m_markov2021@egblg.com

21

12 д

Методи

Николаев

Малашевски

m_malashevski2021@egblg.com

22

12 д

Петя

Венцеславова

Гълъбова

p_galabova2021@egblg.com

23

12 д

Симона

Димитрова

Бояджиева

s_boyadzhieva2021@egblg.com

24

12 д

Соня

Николаева

Малашевска

s_malashevska2021@egblg.com

25

12 д

Теодор

Ивайлов

Хаджийски

t_hadzhiyski2021@egblg.com

26

12 д

Траяна

Ленкова

Борисова

t_borisova2021@egblg.com

27

12 д

Цветелина

Мариова

Гогова

ts_gogova2021@egblg.com