12 Д клас – Випуск 2019

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 д Андреяна Славейкова Иванова a_ivanova2019@egblg.com
2 12 д Анна Василева Петрова a_petrova2019@egblg.com
3 12 д Васил Стоянов Горов v_gorov2019@egblg.com
4 12 д Венета Николова Иванова v_ivanova2019@egblg.com
5 12 д Виктория Венциславова Петкова v_petkova2019@egblg.com
6 12 д Диана Методиева Плоскова d_ploskova2019@egblg.com
7 12 д Евгени Иванов Иванов e_ivanov2019@egblg.com
8 12 д Елвер Абдил Иброшев e_ibroshev2019@egblg.com
9 12 д Ива Валентинова Доленска i_dolenska2019@egblg.com
10 12 д Ива Красимирова Пискова i_piskova2019@egblg.com
11 12 д Ивана Десиславова Челебиева i_chelebieva2019@egblg.com
12 12 д Йоана Бориславова Петрова y_petrova2019@egblg.com
13 12 д Кирил Георгиев Атанасов k_atanasov2019@egblg.com
14 12 д Лиляна Янкова Христова l_hristova2019@egblg.com
15 12 д Мария Крумова Калайджийска m_kalaydzhiyska2019@egblg.com
16 12 д Михаела Васкова Кайнакчиева m_kaynakchieva2019@egblg.com
17 12 д Надежда Александрова Лазарова n_lazarova2019@egblg.com
18 12 д Петър Михайлов Петров p_petrov2019@egblg.com
19 12 д Сара Иванова Тренчева s_trencheva2019@egblg.com
20 12 д Саша Иванова Ангелова s_angelova2019@egblg.com
21 12 д Светослав Георгиев Иванов s_ivanov2019@egblg.com
22 12 д Симона Михайлова Михайлова s_mihaylova2019@egblg.com
23 12 д Тодор Йорданов Бързачки t_barzachki2019@egblg.com
24 12 д Цветелина Спасова Кирилова ts_kirilova2019@egblg.com
25 12 д Яна Любомирова Маркова ya_markova2019@egblg.com
26 12 д Яна Янкова Узунова ya_uzunova2019@egblg.com