12 Д клас – Випуск 2018

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 д Александрина Владимирова Златанова a_zlatanova2018@egblg.com
2 12 д Анна-Мария Руменова Чакърова a_chakarova2018@egblg.com
3 12 д Антония Иванова Рилска a_rilska2018@egblg.com
4 12 д Антония Йорданова Томова a_tomova2018@egblg.com
5 12 д Антония Костадинова Хаджигаева a_hadzhigaeva2018@egblg.com
6 12 д Борис Василев Янакиев b_yanakiev2018@egblg.com
7 12 д Борислава Димитрова Траянова b_trayanova2018@egblg.com
8 12 д Велизар Велизаров Ангелов v_angelov2018@egblg.com
9 12 д Вергиния Тодорова Развигорова v_razvigorova2018@egblg.com
10 12 д Весела Андреева Воденичарова v_vodenicharova2018@egblg.com
11 12 д Виктория Христова Апостолова v_apostolova2018@egblg.com
12 12 д Габриела Валентинова Кадифчина g_kadifshina2018@egblg.com
13 12 д Йоанна Андреева Клисурска y_klisurska2018@egblg.com
14 12 д Кристиана Ивайлова Митева k_miteva2018@egblg.com
15 12 д Маргарита Йорданова Тумбева m_tumbeva2018@egblg.com
16 12 д Мария Рангелова Шопова m_shopova2018@egblg.com
17 12 д Мария Стоименова Везенкова m_vezenkova2018@egblg.com
18 12 д Михаела Кирилова Милушева m_milusheva2018@egblg.com
19 12 д Михаил Красимиров Балабанов m_balabanov2018@egblg.com
20 12 д Ния Петрова Кючукова n_kyuchukova2018@egblg.com
21 12 д Петя Венциславова Христова p_hristova2018@egblg.com
22 12 д Рени Владимирова Петрова r_petrova2018@egblg.com
23 12 д Симона Иванова Ингилизова s_ingilizova2018@egblg.com
24 12 д Фатме Алиева Джалева f_dzhaleva2018@egblg.com
25 12 д Цветелина Антонова Ишева ts_isheva2018@egblg.com