12 Д клас – Випуск 2017

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 д Ана-Мария Маринова Шаламанова a_shalamanova2017@egblg.com
2 12 д Бистра Владиславова Михтарска b_mihtarska2017@egblg.com
3 12 д Валентин Стоянов Стоянов v_stoyanov2017@egblg.com
4 12 д Велислав Георгиев Христов v_hristov2017@egblg.com
5 12 д Денислава Кирилова Ангелова d_angelova2017@egblg.com
6 12 д Евалена Благоева Димитрова e_dimitrova2017@egblg.com
7 12 д Елена Павлова Бакалска e_bakalska2017@egblg.com
8 12 д Каролина Асенова Стойчева k_stojcheva2017@egblg.com
9 12 д Констандинос Йоанис Козас k_kozas2017@egblg.com
10 12 д Кристина Николаева Куколева k_kukoleva2017@egblg.com
11 12 д Лилия Василева Петрова l_petrova2017@egblg.com
12 12 д Любомир Емилов Витанов l_vitanov2017@egblg.com
13 12 д Любомир Росенов Цветков l_tsvetkov2017@egblg.com
14 12 д Марина Петрова Кънева m_kaneva2017@egblg.com
15 12 д Мария Георгиева Ашикова m_ashikova2017@egblg.com
16 12 д Мария Димитрова Ангелова m_angelova2017@egblg.com
17 12 д Мартин Методиев Попов m_popov2017@egblg.com
18 12 д Мира Павлова Кирова m_kirova2017@egblg.com
19 12 д Павела Альоша Сиджимова p_sidzhimova2017@egblg.com
20 12 д Петя Николаева Георгиева p_georgieva2017@egblg.com
21 12 д Савина Добромирова Овчарова s_ovcharova2017@egblg.com
22 12 д Симона Лазарова Пецева s_petseva2017@egblg.com
23 12 д Славина Владимирова Янакиева s_yanakieva2017@egblg.com
24 12 д Снежана Любомирова Гаврилова s_gavrilova2017@egblg.com