12 Д клас – Випуск 2016

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 д Александра Иванова Еленчева a_elencheva2016@egblg.com
2 12 д Анастасия Кирилова Георгиева a_georgieva2016@egblg.com
3 12 д Атанас Георгиев Димитров a_dimitrov2016@egblg.com
4 12 д Василка Райчова Пенова v_penova2016@egblg.com
5 12 д Габриела Методиева Зарева g_zareva2016@egblg.com
6 12 д Гергана Илиева Илиева g_ilieva2016@egblg.com
7 12 д Емилио Любомиров Тонев e_tonev2016@egblg.com
8 12 д Иво Бориславов Чифлигаров i_chifligarov2016@egblg.com
9 12 д Калоян Христов Китанов k_kitanov2016@egblg.com
10 12 д Кристина Мариова Пороминска k_porominska2016@egblg.com
11 12 д Лиляна Костадинова Бърдарска l_bardarska2016@egblg.com
12 12 д Лина Ангелова Гъркова l_garkova2016@egblg.com
13 12 д Лора Бисерова Грънчарова l_grancharova2016@egblg.com
14 12 д Маргарита Георгиева Шутова m_shutova2016@egblg.com
15 12 д Марина Руменова Тупарова m_tuparova2016@egblg.com
16 12 д Николай Методиев Арабаджийски n_arabadzhiyski2016@egblg.com
17 12 д Николета Йорданова Муладжикова n_muladzhikova2016@egblg.com
18 12 д Петя Михайлова Пръчкова p_prachkova2016@egblg.com
19 12 д Ралица Михалева Роячка r_royachka2016@egblg.com
20 12 д Славина Владимирова Владимирова s_vladimirova2016@egblg.com
21 12 д Соня Бориславова Атанасова s_atanasova2016@egblg.com
22 12 д Сотир Мартинов Янев s_yanev2016@egblg.com
23 12 д Стефани Василева Илиева s_ilieva2016@egblg.com
24 12 д Стоян Георгиев Николов s_nikolov2016@egblg.com
25 12 д Татяна Емилова Чучукова t_chuchukova2016@egblg.com
26 12 д Христина Мариянова Хаджийска h_hadzhiyska2016@egblg.com
27 12 д Христо Георгиев Хаджиев h_hadzhiev2016@egblg.com