12 Д клас – Випуск 2012

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12д Асен Николов Гърбелянски a_garbelyanski2012@egblg.com
2 12д Вера Христова Батева v_bateva2012@egblg.com
3 12д Габриела Валентинова Митова g_mitova2012@egblg.com
4 12д Гергана Антонова Любенова g_lyubenova2012@egblg.com
5 12д Десислава Иванова Иванова d_ivanova2012@egblg.com
6 12д Джулия Пламенова Цурева d_tsureva2012@egblg.com
7 12д Димитър Руменов Калайджиев d_kalaydzhiev2012@egblg.com
8 12д Елена Любенова Думанова e_dumanova2012@egblg.com
9 12д Елена Руменова Марчева e_marcheva2012@egblg.com
10 12д Емилиян Руменов Георгиев e_georgiev2012@egblg.com
11 12д Ивайло Ивайлов Стоянов i_stoyanov2012@egblg.com
12 12д Иван Николаев Младенов i_mladenov2012@egblg.com
13 12д Ивана Димитрова Апостолова i_apostolova2012@egblg.com
14 12д Инна Росенова Димитрова i_dimitrova2012@egblg.com
15 12д Йоана Георгиева Ханджийска y_handzhiyska2012@egblg.com
16 12д Кирил Красимиров Лудачки k_ludachki2012@egblg.com
17 12д Кристин Огнянова Филипова k_filipova2012@egblg.com
18 12д Любомир Василев Джунджуров l_dzhundzhurov2012@egblg.com
19 12д Марина Евгениева Цонева m_tsoneva2012@egblg.com
20 12д Натали Росенова Тънова n_tanova2012@egblg.com
21 12д Петя Олегова Попова p_popova2012@egblg.com
22 12д Ралица Димитрова Божанина r_bozhanina2012@egblg.com
23 12д Симеон Николаев Стойчев s_stoychev2012@egblg.com
24 12д Станислава Георгиева Мадолева s_madoleva2012@egblg.com