12 Д клас – Випуск 2011

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12д Александрина Георгиева Босилина a_bosilina2011@egblg.com
2 12д Анелия Валентинова Бойкова a_boykova2011@egblg.com
3 12д Антонио Георгиев Георгиев a_georgiev2011@egblg.com
4 12д Благовест Красиморов Димитров b_dimitrov2011@egblg.com
5 12д Георги Димитров Мутафчиев g_mutafchiv2011@egblg.com
6 12д Дейвид Иванов Кавръков d_kavrakov2011@egblg.com
7 12д Денис Атанасов Крумов d_krumov2011@egblg.com
8 12д Добри Цветанов Бачев d_bachev2011@egblg.com
9 12д Жулиета Даркова Стойчева z_stoycheva2011@egblg.com
10 12д Ива Иванова Близнакова i_bliznakova2011@egblg.com
11 12д Иванка Венциславова Найденова i_naydenova2011@egblg.com
12 12д Катина Иванова Масларска k_maslarska2011@egblg.com
13 12д Кристиан Антонов Проданов k_prodanov2011@egblg.com
14 12д Кристин Йорданова Павлова k_pavlova2011@egblg.com
15 12д Кристиян Благоев Танев k_tanev2011@egblg.com
16 12д Мартин Валериев Начев m_nachev2011@egblg.com
17 12д Мартин Страхилов Христов m_hristov2011@egblg.com
18 12д Михаела Александрова Стамболийска m_stamboliyska2011@egblg.com
19 12д Надежда Иванова Стоилова n_stoilova2011@egblg.com
20 12д Надежда Любомирова Маркова n_markova2011@egblg.com
21 12д Радостина Радославова Динева r_dineva2011@egblg.com
22 12д Силвия Любенова Алексова s_aleksova2011@egblg.com
23 12д Снежана Иванова Гуляшева s_gulyasheva2011@egblg.com
24 12д Станислав Стоянов Георгиев s_georgiev2011@egblg.com