12 Д клас – Випуск 2010

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12д Александра Георгиева Христова a_hristova2010@egblg.com
2 12д Александър Петров Дадов a_dadov2010@egblg.com
3 12д Александър Емилов Петров a_petrov2010@egblg.com
4 12д Борислав Емилов Ризов b_rizov2010@egblg.com
5 12д Гергана Георгиева Стоянова g_stoyanova2010@egblg.com
6 12д Даниел Мариов Комитов d_komitov2010@egblg.com
7 12д Десислава Николаева Овнарска d_ovnarska2010@egblg.com
8 12д Десислава Ангелова Воденичарова d_vodenicharova2010@egblg.com
9 12д Димитър Георгиев Терзиев d_terziev2010@egblg.com
10 12д Димитър Михайлов Михайлов d_mihaylov2010@egblg.com
11 12д Жулиета Николова Маркова z_markova2010@egblg.com
12 12д Здравко Георгиев Митков z_mitkov2010@egblg.com
13 12д Йордан Лозанов Бързаков y_barzakov2010@egblg.com
14 12д Кирила Георгиева Борисова k_borisova2010@egblg.com
15 12д Костадин Ангелов Шопов k_shopov2010@egblg.com
16 12д Лиляна Димитрова Филчева l_filcheva2010@egblg.com
17 12д Любомира Пламенова Ангова l_angova2010@egblg.com
18 12д Марина Томова Янева m_yaneva2010@egblg.com
19 12д Мартина Георгиева Пандева m_pandeva2010@egblg.com
20 12д Милен Якимов Чиликов m_chilikov2010@egblg.com
21 12д Ренита Александрова Павлова r_pavlova2010@egblg.com
22 12д Савина Йорданова Андонова s_andonova2010@egblg.com
23 12д Славена Костадинова Стамболова s_stambolova2010@egblg.com
24 12д Сребрина Николаева Георгиева s_georgieva2010@egblg.com
25 12д Теменужка Викторова Арабаджиева t_arabadzhieva2010@egblg.com
26 12д Христина Веселинова Боришева h_borisheva2010@egblg.com