12 Г клас – Випуск 2020

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 г Аделина Руменова Велинова a_velinova2020@egblg.com
2 12 г Александър Ивайлов Вачков a_vachkov2020@egblg.com
3 12 г Александър Иванов Данчев a_danchev2020@egblg.com
4 12 г Ана Илиева Дисова a_disova2020@egblg.com
5 12 г Валентина Боянова Стоименова v_stoimenova2020@egblg.com
6 12 г Златомир Владимиров Начин z_nachin2020@egblg.com
7 12 г Ивана Емилова Барова i_barova2020@egblg.com
8 12 г Йоана Борисова Насева y_naseva2020@egblg.com
9 12 г Лилия Бориславова Сукалинска l_sukalinska2020@egblg.com
10 12 г Любослава Аспарухова Аспарухова l_asparuhova2020@egblg.com
11 12 г Любослава Кирилова Василева l_vasilev2020@egblg.com
12 12 г Михаела Владимирова Лазарова m_lazarova2020@egblg.com
13 12 г Михаела Мирославова Шимбова m_shimbova2020@egblg.com
14 12 г Нели Сотирова Мишева n_misheva2020@egblg.com
15 12 г Никол Николаева Чимева n_chimeva2020@egblg.com
16 12 г Никола Димитров Димитров n_dimitrov2020@egblg.com
17 12 г Петя Иванова Ангелинина p_angelinina2020@egblg.com
18 12 г Раним Саиди r_saidi2020@egblg.com
19 12 г Рая Янек Георгиева r_georgieva2020@egblg.com
20 12 г Рени Валериева Йорданова r_yordanova2020@egblg.com
21 12 г Слав Кирилов Атанасов s_atanasov2020@egblg.com
22 12 г Стела Стефанава Гошева s_gosheva2020@egblg.com
23 12 г Стефан Йорданов Караджов s_karadzhov2020@egblg.com
24 12 г Тонита Гориславова Ангелова t_angelova2020@egblg.com