12 Г клас – Випуск 2019

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 г Александрина Илкова Гълъбова a_galabova2019@egblg.com
2 12 г Антоана Петрова Бакалова a_bakalova2019@egblg.com
3 12 г Бенислава Борисова Стоилова b_stoilova2019@egblg.com
4 12 г Борис Красимиров Кацаров b_katsarov2019@egblg.com
5 12 г Борислав Милчов Иванов b_ivanov2019@egblg.com
6 12 г Валентина Стефанова Мишева v_misheva2019@egblg.com
7 12 г Гергана Илианова Динкова g_dinkova2019@egblg.com
8 12 г Елисавета Иванова Григорова e_grigorova2019@egblg.com
9 12 г Емил Стефанов Лунджов e_lundzhov2019@egblg.com
10 12 г Емили Емилова Филипова e_filipova2019@egblg.com
11 12 г Иван Костадинов Стояновски i_stoyanovski2019@egblg.com
12 12 г Ивана Иванова Боянова i_boyanova2019@egblg.com
13 12 г Ивана Ивова Иванова i_ivanova2019@egblg.com
14 12 г Ивана Симеонова Методиева i_metodieva2019@egblg.com
15 12 г Илияна Тодорова Тошева i_tosheva2019@egblg.com
16 12 г Константин Стоянов Илчев k_ilchev2019@egblg.com
17 12 г Лазарина Любомирова Мирчева l_mircheva2019@egblg.com
18 12 г Лъчезара Емилова Маркова l_markova2019@egblg.com
19 12 г Любомир Викторов Самарджиев l_samardzhiev2019@egblg.com
20 12 г Любомир Димитров Зарев l_zarev2019@egblg.com
21 12 г Мария Теодорова Тодорова m_todorova2019@egblg.com
22 12 г Мила Петрова Смиленова m_smilenova2019@egblg.com
23 12 г Надежда Михайлова Аймалиева n_aymalieva2019@egblg.com
24 12 г Симона Руменова Михалкова s_mihalkova2019@egblg.com
25 12 г Христо Атанасов Делев h_delev2019@egblg.com
26 12 г Христо Христов Тричков h_trichkov2019@egblg.com
27 12 г Цветелина Валентинова Войнова ts_voynova2019@egblg.com