12 Г клас – Випуск 2018

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 г Александър Евгениев Айтов a_aytov2018@egblg.com
2 12 г Александър Иванов Ангов a_angov2018@egblg.com
3 12 г Ана Захариева Николова a_nikolova2018@egblg.com
4 12 г Антониа Янкова Янева a_yaneva2018@egblg.com
5 12 г Венета Руменова Димова v_dimova2018@egblg.com
6 12 г Венцислав Венциславов Сотиров v_sotirov2018@egblg.com
7 12 г Денис Бориславов Томанов d_tomanov2018@egblg.com
8 12 г Елена Николова Чивиева e_chivieva2018@egblg.com
9 12 г Елена Христова Георгиева e_georgieva2018@egblg.com
10 12 г Ивета Василева Димитрова i_dimitrova2018@egblg.com
11 12 г Изабела Ивайлова Иванова i_ivanova2018@egblg.com
12 12 г Йоана Ангелова Динчева y_dincheva2018@egblg.com
13 12 г Йоана Стефанова Граховска y_grahovska2018@egblg.com
14 12 г Катерина Валентинова Дамянова k_damyanova2018@egblg.com
15 12 г Кристина Димитрова Траева k_traeva2018@egblg.com
16 12 г Лъчезара Лъчезарова Зайкова l_zaykova2018@egblg.com
17 12 г Любомир Иванов Аврамов l_avramov2018@egblg.com
18 12 г Михаела Сотирова Сотирова m_sotirova2018@egblg.com
19 12 г Нелина Руменова Христова n_hristova2018@egblg.com
20 12 г Полина Венциславова Карликова p_karlikova2018@egblg.com
21 12 г Румяна Красимирова Дамянова r_damyanova2018@egblg.com
22 12 г Симона Атанасова Костадинова s_kostadinova2018@egblg.com
23 12 г Симона Христова Митова s_mitova2018@egblg.com
24 12 г Яна Иванова Митева ya_miteva2018@egblg.com